#odpovednost

Odpovědná žurnalistika

Jako mediální dům, jehož úkolem je přispívat k dobře informované společnosti, považujeme za svojí největší odpovědnost dodržování principů nezávislé žurnalistiky. Kromě toho nezapomínáme samozřejmě na odpovědnost vůči našim zaměstnancům a akcionářům. Odpovědný a udržitelný přístup je nedílnou součástí naší dlouhodobé obchodní strategie.

Rada pro redakční

nezávislost

Rada pro redakční nezávislost

Rada pro redakční nezávislost hájí svobodnou žurnalistiku a zaručuje čtenářům a veřejnosti, že redaktoři Economie svoji práci vykonávají bez zásahů ze strany vlastníka.

Kodexy mediálního domu

Kodexy mediálního domu

Vážíme si našich čtenářů. Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené. Čtenářům může obsah, který vytváříme, sloužit k jejich profesionálnímu či osobnímu rozhodování a často je pro ně důležitým zdrojem informací. Z toho pro nás vyplývá mimořádná zodpovědnost.

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Whistleblowing

Economia zřídila vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Charita

Charita

Economia podporuje mnoho neziskových organizací, nadací a charitativních projektů.