#odpovednost

Odpovědná žurnalistika

Jako mediální dům, jehož úkolem je přispívat k dobře informované společnosti, považujeme za svojí největší odpovědnost dodržování principů nezávislé žurnalistiky. Kromě toho nezapomínáme samozřejmě na odpovědnost vůči našim zaměstnancům a akcionářům. Odpovědný a udržitelný přístup je nedílnou součástí naší dlouhodobé obchodní strategie.

Rada pro redakční

nezávislost

Rada pro redakční nezávislost

Rada pro redakční nezávislost hájí svobodnou žurnalistiku a zaručuje čtenářům a veřejnosti, že redaktoři Economie svoji práci vykonávají bez zásahů ze strany vlastníka.

Certifikát Journalism Trust Initiative (JTI)

Certifikát JTI

Economia získala jako první v ČR prestižní certifikát Journalism Trust Initiative (JTI), který potvrzuje profesionální a nezávislou žurnalistiku jejích titulů.
Certifikát JTI je celosvětovým standardem důvěryhodnosti novinářské práce. Iniciovali ho Reportéři bez hranic spolu s Evropskou vysílací unií a agenturou AFP. Sestavila ho pak skupina 130 odborníků, institucí, regulačních orgánů, vydavatelů a hráčů v oblasti nových technologií. Jde dosud o nejrelevantnější a nejkomplexnější pokus o zdravější informační prostor. S JTI nyní pracuje přes 1000 mediálních domů z 80 zemí celého světa.

Kodexy mediálního domu

Kodexy mediálního domu

Vážíme si našich čtenářů. Naší odpovědností proto je, aby informace, které poskytujeme, byly pravdivé, úplné a nezkreslené. Čtenářům může obsah, který vytváříme, sloužit k jejich profesionálnímu či osobnímu rozhodování a často je pro ně důležitým zdrojem informací. Z toho pro nás vyplývá mimořádná zodpovědnost.

Vnitřní oznamovací systém (whistleblowing)

Whistleblowing

Economia zřídila vnitřní oznamovací systém podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů.

Charita

Charita

Economia podporuje mnoho neziskových organizací, nadací a charitativních projektů.