Uveřejnění informací podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů

Economia zřídila vnitřní oznamovací systém, který je určen zaměstnancům Economie a dalším osobám, které se dozvěděly o protiprávním jednání v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti pro Economii.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů lze podat společnosti Economia, a.s. kterýmkoli z těchto způsobů:

  1. elektronicky na e-mailovou adresu whistleblowing.economia[zavináč]proton.me,
  2. písemně na adresu sídla Economie v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – WHISTLEBLOWING – POUZE DO RUKOU PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“,
  3. telefonicky na čísle +420 733 458 567,
  4. na žádost oznamovatele osobně.

 

K přijímání oznámení, posuzování jejich důvodnosti a navrhování opatření k nápravě nebo předejití protiprávnímu stavu Economia určila tyto příslušné osoby: Michal Hloušek a Hana Schreibová. Kontakty na příslušné osoby: tel. +420 733 458 567, e-mail: whistleblowing.economia[zavináč]proton.me, adresa pro doručování poštou: Economia, a.s., Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 – Karlín.

Prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Economia přijímá oznámení od všech skupin oznamovatelů uvedených v § 2 odst. 3 zákona o ochraně oznamovatelů.

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s oznámeními podle zákona o ochraně oznamovatelů naleznete ZDE.

Oznámení podle zákona o ochraně oznamovatelů je možné podat také Ministerstvu spravedlnosti ČR prostřednictvím webového formuláře dostupného na: https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.