Kontaktní místo pro zprostředkovatelské služby /   Point of contact of intermediary services

Kontaktní místo podle čl. 11 nařízení o digitálních službách

Jednotné kontaktní místo pro orgány členských států, Evropskou komisi a Evropský sbor pro digitální služby podle čl. 11 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/2065 (nařízení o digitálních službách), určené pro komunikaci týkající se zprostředkovatelských služeb provozovaných společností Economia, a.s., IČO: 281 91 226:

Jazyky, v nichž je možno se obrátit na kontaktní místo: čeština, angličtina

Kontaktní místo podle čl. 15 nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online

Kontaktní místo pro příslušné orgány členských států podle čl. 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/784 (nařízení o potírání šíření teroristického obsahu online), určené pro příjem příkazů k odstranění teroristického obsahu na hostingových službách provozovaných společností Economia, a.s., IČO: 281 91 226:

Jazyky, v nichž je možno se obrátit na kontaktní místo: čeština, angličtina

Kontaktní místa pro příjemce služeb podle čl. 12 nařízení o digitálních službách

Formulář pro oznamování nezákonného obsahu na online platformách provozovaných společností Economia, a.s. je dostupný zde (česká verze), popř. zde (anglická verze).

Point of contact pursuant to Art. 11 of the Digital Services Act

The single point of contact for the Member States’ authorities, the European Commission and the European Board for Digital Services pursuant to Art. 11 of Regulation (EU) 2022/2065 (Digital Services Act), designated for communication regarding the intermediary services provided by the company Economia, a.s., ID No. 281 91 226:

Languages that may be used to communicate with the point of contact:  Czech, English

Point of contact pursuant to Art. 15 of the Regulation on addressing the dissemination of terrorist content online

The contact point for the competent authorities of the Member States pursuant to Art. 15 of the Regulation (EU) 2021/784 (regulation on addressing the dissemination of terrorist content online), designated for the receipt of orders to remove terrorist content on hosting services provided by the company Economia, a.s., ID No. 281 91 226:

Languages that may be used to communicate with the point of contact:  Czech, English

Points of contact for recipients of services pursuant to Art. 12 of the Digital Services Act

The form for reporting illegal content on online platforms provided by the company Economia, a.s. is available here (English version) or here (Czech version).