Audiovizuální mediální služby na vyžádání

Provozovatelem služby video.aktualne.cz je společnost Economia, a.s., se sídlem Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8, IČ: 28191226, DIČ: CZ28191226, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. značka B 12746, tel.: + 420 233 071 111, internetové stránky www.economia.cz, e-mail: economia@economia.cz.

Na základě § 6 zákona č. 132/2010 Sb. tímto uživatelům služby video.aktualne.cz sdělujeme, že činnost provozovatele se řídí právním řádem České republiky a orgánem dohledu nad poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.