Souhlas se zasíláním obchodních sdělení

Souhlasíte s tím, aby společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746 (dále jen „správce“), zpracovávala Vaše osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení dle níže uvedených podmínek.

V jakém rozsahu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?
Správce bude zpracovávat osobní údaje, které mu sami poskytnete v souvislosti s přihlášením se k odběru obchodního sdělení, a dále informace týkající se uskutečněné rozesílky.

Správce tak bude především zpracovávat Vaše jméno a příjmení, Váš e-mail, datum přihlášení se k newsletteru, datum potvrzení přihlášení se k newsletteru a případně potvrzovací IP adresu. Pokud se odhlásíte z odběru našich obchodních sdělení, budeme evidovat též datum takového odhlášení.

K jakému účelu budou mé osobní údaje zpracovávány správcem?
Správce bude Vaše osobní údaje zpracovávat pro účely přímého marketingu formou zasílání obchodních sdělení týkajících se správcem provozovaných či spravovaných médií či jiných jeho výrobků a služeb.

Pokud nám k tomu udělíte souhlas, můžeme Vám zasílat též obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb třetích stran.

Jaký je právní základ zpracování?
Právním základem zpracování je Váš souhlas.

Pokud se odhlásíte z odběru našich obchodních sdělení, budeme Vaše údaje dále zpracovávat za účelem ochrany našich zájmů (schopnost správce prokázat oprávněnost dříve zaslaných obchodních sdělení) a pro splnění naší právní povinnosti (marketingově neoslovovat osoby, které se odhlásily z rozesílky našich obchodních sdělení).

Po jak dlouhou dobu bude správce mé osobní údaje zpracovávat?
Váš souhlas je udělen na dobu 3 let. Před uplynutím této doby se na Vás můžeme obrátit s žádostí o její prodloužení.

Tím není dotčena Vaše možnost Váš souhlas kdykoli odvolat.

Jak a kdy mohu tento souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?
Váš souhlas můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to zejména prostřednictvím odkazu umístěného v každém e-mailovém obchodním sdělení. Případně nám můžete napsat na oou@economia.cz.

Pokud chcete zrušit zasílání komerčních sdělení na Váš e-mail Centrum.cz, Volny.cz nebo Atlas.cz, můžete tak provést v nastavení svého účtu v záložce Zasílání komerčních sdělení. Více informací naleznete ZDE.

Jakým způsobem mohu kontaktovat správce?
V případě jakýchkoli dotazů či připomínek ohledně ochrany osobních údajů nás můžete kontaktovat zejména na adrese našeho sídla Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, a dále na e-mailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: oou@economia.cz. Další způsoby kontaktování správce a řešení ostatních situací týkajících se ochrany osobních údajů naleznete ZDE.

Správce je oprávněn požadovat prokázání Vaší totožnosti za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům.

Informace o zpracování osobních údajů

Další informace o zpracování osobních údajů ze strany správce naleznete ZDE.