Odstranění osobních údajů

Na této stránce naleznete informace ohledně odstranění Vašich osobních údajů, které zpracovává společnost Economia, a.s., IČ: 281 91 226, se sídlem Pernerova 673/47, Karlín, 186 00 Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12746, jako správce. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zrušení služby a vymazání údajů, které o Vás evidujeme
Mějte na paměti, že vymazání Vašich osobních údajů může mít vliv na funkci služeb, které u nás využíváte, a může se stát, že nebudou fungovat korektně.

Odhlášením ze zasílání obchodních či informačních e-mailových zpráv či zrušením jakéhokoli účtu u nás budou veškeré údaje, které pro tyto účely zpracováváme a uchováváme, vymazány a tyto služby pro Vás již nebudou dostupné. Tím však není dotčeno zpracování Vašich osobních údajů pro jiné účely.

Níže naleznete jednotlivé způsoby, jak odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů či zrušit poskytování služby:

Odhlášení z odebírání obsahových newsletterů
Pokud už nechcete dostávat naše informační či zpravodajské newslettery, je nutné provést odhlášení kliknutím na odkaz ve spodní části newsletteru zasílaného e-mailem, jehož odběr chcete zrušit. Jedině tak dokážeme ověřit, že o odhlášení požádala stejná osoba, která se k odběru přihlásila.

Zrušení zasílání obchodních sdělení
Pokud již nechcete dále dostávat obchodní sdělení, proveďte odhlášení přímo z obchodního sdělení pomocí odkazu ve spodní části zaslaného e-mailu. Jedině tak dokážeme dostatečně ověřit, že o odhlášení požádala stejná osoba, která se k odběru přihlásila.

Pokud chcete zrušit zasílání komerčních sdělení na váš e-mail Centrum.cz (Volny.cz, Atlas.cz), můžete tak provést v nastavení svého účtu v záložce Zasílání komerčních sdělení.

Zrušení účtu u některé z našich služeb
Pokud si přejete zrušit účet, který máte vytvořený u některé z našich služeb, napište nám e-mail na zrusitucet@economia.cz. Obratem se Vám ozveme a zrušení služby a vymazání dat potvrdíme.

Zrušení předplatného
Pokud nemáte smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou, pak Vaše předplatné skončí přesně po uplynutí doby, na kterou bylo sjednáno a zaplaceno.

Zrušení předplatného na dobu neurčitou proveďte, prosím, jedním z následujících způsobů:

 • napište nám na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8,
 • napište e-mail na predplatne@economia.cz,
 • pošlete fax na číslo +420 224 800 371.

Vymazání osobních údajů (tzv. právo být zapomenut)
Pokud budete žádat o vymazání dalších údajů, které zpracováváme a uchováváme, učiňte tak prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

O vymazání osobních údajů můžete žádat v těchto případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • zpracování osobních údajů bylo založeno na Vašem souhlasu, který jste odvolali, a neexistuje žádný právní důvod pro další zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a na naší straně neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • vznesli jste námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu podle čl. 21 odst. 2 GDPR,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti podle článku 8 odst. 1 GDPR.

V případě, že prostřednictvím shora uvedeného formuláře není možné Vaši žádost vyřídit, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy oou@economia.cz.

Abychom mohli identifikovat data, která s Vámi souvisí, a ověřit Vaši identitu, budeme potřebovat následující informace:

 • kopii dokladu potvrzující Vaši identitu, případně identitu subjektu, který zastupujete,
 • přesné informace o datech, které chcete smazat (např. IP adresu, e-mailovou adresu atd.),
 • důvod, na jehož základě žádáte o vymazání osobních údajů.

Vaši žádost posoudíme a ozveme se Vám za účelem jejího vyřízení.