#kontakty

Kde nás najdete

Kontakty na jednotlivé služby a důležité lidi.

Sídlo společnosti
Economia, a.s.
Pernerova 673/47
186 00 Praha 8

T. +420 233 071 111

IČ: 28191226
DIČ: CZ28191226

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. B 12746.

Základní kapitál: 6 001 382,- Kč
Jediným akcionářem společnosti je Zdeněk Bakala.

Předplatné

T. +420 217 777 888
E. predplatne@economia.cz

Inzerce

T. +420 233 073 169
E. inzerce@economia.cz

Distribuce

T.
E. distribuce@economia.cz

Vedení společnosti

Lenka Černá
generální ředitelka
T. +420 233 071 003

Zuzana Kleknerová
ředitel divize redakce
T. +420 233 071 471

Michal Brejcha
ředitel divize financí
T. +420 233 071 003

Kateřina Šušáková
ředitelka divize marketing a komunikace
T. +420 233 071 003

Tomáš Eder
ředitel divize produkt a vývoj
T. +420 233 071 003

Petr Řezníček
ředitel divize obchod
T. +420 233 071 003

Marketing

Kateřina Šušáková
ředitelka divize marketing a komunikace
T. +420 233 071 003

Pavel Volčík
head of brand marketing
M. pavel.volcik@economia.cz

Soňa Jelínková
head of communication and events
M. marketing@economia.cz

Distribuce a výroba

Jan Schönfeld
ředitel distribuce a výroby
M. jan.schonfeld@economia.cz

Ochrana osobních údajů

Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8 - Karlín
E. oou@economia.cz

Rada pro redakční nezávislost

Hana Schreibová
tajemnice rady
M. rada@economia.cz

Datová schránka

kzmf2r6