#onas

Nejsme jenom noviny

Denní tisk není to jediné, co umíme. Vydáváme mnoho dalších titulů, provozujeme webové portály a poskytujeme marketingové a poradenské služby.

Kdo jsme?

Jsme mediální dům Economia, ve kterém každý den vzniká deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a řada dalších titulů v tištěné i digitální podobě. Provozujeme zpravodajské servery HN.cz a Aktuálně.cz, freemailové portály i tematické internetové tituly jako magazíny Žena.cz či Vaření.cz. Vedle inspirativních textů, fotek a infografik vyrábíme v našem newsroomu čím dál více videa a to i ve spolupráci s DVTV. Obchodním partnerům poskytujeme široké portfolio služeb. Jsme schopni sestavit komplexní komunikační řešení, poskytovat IT služby a zabezpečit vzdělávání ve vaší firmě.

Naše mise a hodnoty:

Zaměření na zákazníka
Potřeba zákazníka, uživatele, čtenáře, dlouhodobé vztahy, kvalitní servis, sbíráme feedback, trvalá hodnota.

Inovace
Inovativní přístup naší branže podmiňuje inovativní principy všeho, co v Economii děláme.
Rozvíjíme lidi i produkty.

Prestiž
Prestižní značky, produkty.
Hrdost, integrita, etika.

Týmovost
Máme společné cíle. Chováme se k sobě férově.

Respekt
Respektujeme své čtenáře, odborné partnery i sebe navzájem.
Respektujeme odlišný názor při společných debatách.
Respektujeme a podporujeme odlišnost napříč naším konáním.

5 mil

digitálních uživatelů

400 tis

čtenářů tisku

Představenstvo

Zuzana Řezníčková

předsedkyně představenstva

Lenka Černá

místopředsedkyně představenstva

Michal Brejcha

člen představenstva

Jan Matějů

člen představenstva

Petr Stalmach

člen představenstva

Dozorčí rada

Luboš Řežábek

předseda dozorčí rady

Jan Hanousek

člen dozorčí rady

Zdeněk Fried

člen dozorčí rady

Management

Lenka Černá

generální ředitelka

Michal Brejcha

finanční ředitel

Tomáš Eder

Chief Technology Officer

Kateřina Šušáková

ředitelka marketingu a komunikace

Tomáš Skřivánek

ředitel obsahových produktů

Dana Malkusová

pověřena řízením divize Obchod

Rada pro redakční nezávislost

Tessa Szyszkowitz

předsedkyně Rady

Alexandra Borchardt

členka Rady

Aleksander Kaczorowski

člen Rady

Václav Štětka

člen Rady

Misha Glenny

čestný člen Rady

Rada pro redakční nezávislost

Rada pro redakční nezávislost hájí svobodnou žurnalistiku a zaručuje čtenářům a veřejnosti, že redaktoři Economie svoji práci vykonávají bez zásahů ze strany vlastníka.