Cookies na službách Economia, a.s.

Cookies na stránkách Economia, a.s.

V souladu s ustanovením § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, Vás tímto informujeme, že naše servery využívají pro svoji činnost tzv. cookies.

1. Co jsou cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka ukládá na Váš počítač či mobilní zařízení. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější.

Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů.

Soubory cookies zpravidla neumožňují identifikovat konkrétního návštěvníka webových stránek. Cookies ale mohou identifikovat zařízení, které k návštěvě stránek použijete. Cookies tak představují tzv. síťové identifikátory a je s nimi nakládáno jako s osobními údaji. Více informací o zpracování Vašich osobních údajů naleznete ZDE.

2. Druhy cookies

Existuje mnoho druhů cookies. Cookies jsou zpravidla děleny podle (a) doby jejich trvanlivosti, (b) jejich původu a (c) podle jejich funkce.

2.1 Dočasné a dlouhodobé cookies

Dočasné soubory cookies (session cookies) jsou uloženy ve Vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče. Dočasné cookies umožňují zejména uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů v rámci jedné relace.

Dlouhodobé soubory cookies (persistent cookies) zůstávají uloženy ve Vašem počítači déle. Dlouhodobé cookies nám pomáhají identifikovat Vaše zařízení, jestliže s jeho využitím opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou dlouhodobých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše stránky Vašim zájmům a zabraňují opakovanému zobrazení stejné reklamy. Dlouhodobé cookies mohou být zpravidla používány jen s Vaším souhlasem.

2.2 Cookies první strany a cookies třetích stran

Cookies „první strany“ (first party cookies) jsou cookies, které vytváří a ukládají webové stránky, které navštěvujete.

Cookies „třetí strany“ (third party cookies) jsou cookies, které jsou ukládány prostřednictvím Vámi navštívených stránek, ale vytváří je a dokáží je přečíst domény třetí osoby odlišné od domény navštívených stránek. Tato třetí strana je pak schopna sledovat uživatele, resp. jeho zařízení, napříč webovými stránkami, které tyto cookies používají. Díky tomu může analyzovat a vyhodnocovat Vaše chování napříč internetem a poskytovat různé služby (např. umísťování cílené reklamy). Cookies třetí strany mohou být používány jen s Vaším souhlasem.

2.3 Dělení cookies z hlediska jejich funkce

Cookies používané na našich webových stránkách slouží následujícím účelům. S výjimkou technicky nutných souborů cookies používáme soubory cookies pouze v případě, že nám k tomu dáte svůj souhlas.

K uložení osobních nastavení
Tyto soubory cookie umožňují našim webům zapamatovat si informace, které mají vliv na vzhled nebo chování webu. Jde např. o preferovaný jazyk nebo oblast, v níž se nacházíte. Na základě informací o oblasti dokáže web nabídnout třeba místní předpověď počasí nebo zprávy o dopravní situaci. Tyto soubory cookie vám pomáhají také změnit velikost textu, písmo a další prvky webových stránek, které lze personalizovat.

K testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání služeb
Vzhledem k tomu, že financujme naše služby především z výnosů ze zobrazované reklamy, vyhrazujeme si právo omezit přístup k našim stránkám těm uživatelům, kteří používají nástroje blokující zobrazování reklamy. Za tímto účelem používáme cookies také k technickému testování koncových zařízení, zda takové nástroje používají či nikoliv, abychom jim mohli zobrazit příslušné upozornění či omezit využití našich stránek. V rámci toho uchováme tato cookies po dobu 30 dnů, a to pouze za účelem rozlišení, zda Vám bylo zobrazeno naše upozornění na užití výše uvedeného nástroje nebo ne.

K zabezpečení
Soubory cookie používáme také k ověřování uživatelů, k prevenci podvodného využití přihlašovacích pověření a k ochraně uživatelských dat před přístupem neautorizovaných stran. Získané informace mohou být použity též k zabezpečení naší sítě a prevenci útoků na ni.

Ke statistickému zaznamenání a měření návštěvnosti
Při každé návštěvě našich stránek si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik uživatelů chodí na naše stránky opakovaně. Lépe tak chápeme, jak se čtenáři na našich stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely využíváme také nástroj Google Analytics.

Naše servery se dále účastní výzkumu návštěvnosti českého internetu NetMonitor.

K uložení registračních informací
Registrovaným uživatelům ukládáme do cookies informaci o přihlášení nebo odhlášení.

K reklamním účelům
Soubory cookie používáme také k tomu, abychom zvýšili přitažlivost reklam pro Vás jako uživatele a inzerentům nabídli lepší podmínky pro inzerci. Soubory cookie se běžně používají k výběru reklam podle toho, co je pro uživatele relevantní (remarketing), ke zlepšování přehledů výkonu kampaní a k tomu, aby se uživateli nezobrazovaly reklamy, které už viděl. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení.

V rámci této segmentace můžeme také sbírat obecné informace o přibližné geografické lokaci Vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Tato data jsou používána k poskytnutí personalizovaného obsahu na základě Vaší geografické lokace.

Některé cookies dále vytvářejí samy inzertní systémy. Jejich pomocí zjišťují, kolik lidí vidělo určitou reklamu nebo kolik z nich ji vidělo opakovaně. Prostřednictvím našich webových stránek tak mohou být ve Vašem počítači ukládány i cookies třetích stran, a to provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. My využíváme na některých stránkách reklamní systémy vícero stran, např. systém společnosti Google (AdSense, AdExchange), Facebook, systém společnosti SEZNAM.CZ, a.s. (Sklik), systém společnosti R2B2, Programmatic s.r.o., Picsearch Services AB, systém Adform společnosti Adform a systém sdružení Czech Publisher Exchange (Rubicon, Project a další), jakož i systémy reklamních agentur (např. skupiny GroupM). Tyto systémy obvykle využívají techniky remarketingu.

Reklamní systémy mají většinou vlastní zásady ochrany osobních údajů. Economia nedokáže číst cookies, které na naše stránky umísťují tyto reklamní systémy. V některých případech jsou ale výše uvedené systémy využívány k tomu, aby se Vám zobrazovala naše reklama v těchto systémech.

3. Cookies třetích stran používané na našich webových stránkách

V souvislosti s poskytováním služeb některých třetích osob (zejména jde o provozovatele reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou a remarketingem, poskytovatele provádějící analýzu návštěvnosti našich webů, poskytovatele zajišťující doporučování pro Vás relevantního obsahu, provozovatele sociálních sítí prostřednictvím jejich aplikací dostupných na našich webových stránkách) může docházet k umísťování cookies třetích stran umožňujících sbírání osobních údajů či sledování chování uživatelů na našich webových stránkách ze strany těchto třetích osob. Až na údaje týkající se prováděných plateb jsou sbírány údaje obvykle v tzv. pseudonymizované podobě, tedy bez možnosti získání Vašich přímých identifikačních údajů.

My sami nemáme kontrolu nad zpracováváním údajů získaných těmito třetími osobami prostřednictvím jejich služeb a aplikací. Pro bližší informace ohledně způsobu a rozsahu zpracovávání Vašich údajů je třeba se obrátit na tyto osoby provozující služby na našich stránkách.

Cookies třetích stran mohou být na našich webových stránkách používány pouze s Vaším souhlasem. Tento souhlas můžete udělit prostřednictvím CMP (Consent Management Platform) formuláře, dostupného ZDE. V rámci CMP formuláře můžete Vás souhlas udělit jak souhrnně, tak pro jednotlivé účely užití cookies třetích stran či pro konkrétní „třetí strany“. V případě, že si budete přát Vaše nastavení změnit, respektive odvolat udělený souhlas, můžete tak na uvedeném odkazu učinit po kliknutí na tlačítko „Upravit nastavení“. Tím znovu vyvoláte CMP formulář a budete moci upravit své volby.

4. Měřící pixely a local storage

Měřící pixel (někdy nazývaný také web beacon) je malý grafický obrázek umístěný na webové stránce, který je podobně jako cookie možné využít pro sběr určitých informací z Vašeho počítače, například jeho IP adresy, času, kdy došlo k prohlížení obsahu stránky, typu prohlížeče a existence cookies již dříve nastavených týmž serverem. Některé naše stránky mohou využívat web beacons ke sledování efektivity našich stránek, k testování, zda jsou naplněny podmínky pro omezení využívání našich služeb a jako doplněk ke cookies za účelem segmentace uživatelů pro zobrazování obsahu a reklamy.

V některých případech využíváme k čistě technickým účelům (např. uložení nastavení hlasitosti apod.) i tzv. „local storage“ Vašeho internetového prohlížeče či obdobnou funkčnost prostřednictvím tzv. „Indexed DB“ v prohlížeči. Jedná se o zvláštní úložiště v prohlížeči, do kterých je možné ukládat uživatelská nastavení. Tato nastavení jsou obvykle v těchto úložištích ukládána do doby jejich změny.

5. Nastavení cookies

Jak bylo uvedeno výše, nastavení cookies třetích stran můžete spravovat prostřednictvím CMP formuláře.

Cookies první strany (cookies našich webových stránek) můžete spravovat pomocí nastavení Vašeho prohlížeče. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu Vašeho prohlížeče. Pokud bude mít Váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním našich cookies první strany. Pokud naopak použití cookies v nastavení prohlížeče zakážete, budeme Vaši volbu respektovat a naše webové stránky budou používat pouze nezbytně nutné technické cookies.

Možnosti nastavení správy cookies v rámci hlavních prohlížečů naleznete zde:

Chrome: zde
Edge: zde
Internet Explorer: zde
Firefox: zde

6. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: oou@economia.cz