Odstranění osobních údajů

Proč potřebujeme a k čemu využíváme Vaše údaje
Údaje o tom, jak procházíte naše stránky a jaký obsah vás zajímá, nám pomáhají zlepšovat
naše stávající služby a vyvíjet nové. Můžeme vám doporučovat obsah a zobrazovat reklamu na základě vašich zájmů a také nám to umožňuje vyhodnocovat úspěšnost jednotlivých služeb.

Pokud jste v někdy v minulosti projevil/a zájem o odebírání některého z našich e-mailových zpravodajů nebo zasílání komerčních sdělení našich partnerů, pak vám zasíláme informace dle Vašeho výběru a nastavení.

Také pro vás uchováváme data, která během používání našich služeb vytvoříte (pokud u nás máte e-mailovou schránku, pak uchováváme například e-mailové zprávy, kontakty nebo záznamy v kalendáři).

Tyto údaje nám pomáhají v tom, abychom naše služby mohli poskytovat v co největší šíři a zdarma.

Vždy a za každých okolností však respektujeme Vaše soukromí, při zacházení s osobními údaji se řídíme nařízením (EU) 2016/679 (GDPR), právním rámcem ochrany osobních údajů, který platí na celém území Evropské unie a upravuje práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji.

Podrobné informace o zpracování těchto údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.

Zrušení služby a vymazání údajů, které o Vás evidujeme
Mějte na paměti, že vymazání Vašich osobních údajů může mít vliv na funkci služeb, které u nás využíváte, a může se stát, že nebudou fungovat korektně.

Odhlášením ze zasílání obchodních či informačních e-mailových zpráv či zrušením jakéhokoliv účtu u nás budou veškeré údaje, které zpracováváme a uchováváme na základě Vašeho svolení, vymazány a tyto služby pro Vás již nebudou dostupné.

Níže naleznete způsob, jak zrušit svůj souhlas se zpracováním údajů:

Zrušení sledování pomocí souborů cookie
Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb, k ochraně Vašich dat nebo k ukládání nastavení reklam.

Pokud nechcete, abychom tato data nadále využívali, nastavte si prosím svůj prohlížeč tak, aby další sledování neumožňoval.

Jak nastavit Chrome
Jak nastavit Firefox
Jak nastavit Edge
Jak nastavit Internet Explorer

Jak nastavit Operu

 

Vaše preference týkající se souborů cookies můžete nastavit rovněž v tzv. CMP formuláři. CMP formulář můžete otevřít na stránce https://www.cpex.cz/cmp-v2/ po kliknutí na tlačítko „Upravit nastavení“.

Více o cookie souborech najdete zde.

Odhlášení z odebírání obsahových newsletterů
Pokud už nechcete dostávat naše informační či zpravodajské newstettery, odhlášení je nutné provést kliknutím na odkaz ve spodní části newsletteru, jehož odběr chcete zrušit. Jedině tak dokážeme ověřit, že o odhlášení požádala stejná osoba, která se k odběru přihlásila.

Zrušení zasílání obchodních sdělení
Pokud nechcete již dále dostávat jakákoliv obchodní sdělení našich partnerů, odhlášení proveďte tak přímo z newsletteru pomocí odkazu ve spodní části. Jedině tak dokážeme dostatečně ověřit, že o odhlášení požádala stejná osoba, která se k odběru přihlásila.

Pokud chcete zrušit zasílání našich komerčních sdělení na váš mail Centrum.cz (Volny.cz, Atlas.cz) můžete tak provést v nastavení svého účtu v záložce Zasílání komerčních sdělení.

Zrušení účtu u některé z našich služeb
Pokud si přejete zrušit účet, který máte vytvořený u některé z našich služeb, napište nám mail na zrusitucet@economia.cz. Obratem se Vám ozveme a zrušení služby a vymazání dat potvrdíme.

Zrušení předplatného
Pokud nemáte smlouvu o předplatném uzavřenou na dobu neurčitou, pak vaše předplatné vyprší přesně po uplynutí doby, na kterou bylo předplatné sjednáno a zaplaceno.

Zrušení předplatného na dobu neurčitou prosíme proveďte jedním z následujících způsobů:

 1. Napište nám na adresu Economia, a.s., oddělení předplatného, Pernerova 673/47, 186 00 Praha 8
 2. Napište e-mail na predplatne@economia.cz
 3. Pošlete fax na číslo +420 224 800 371

Vymazání osobních dat (tzv. právo být zapomenut)
Pokud budete žádat o vymazání dalších údajů, které na základě Vašeho předchozího souhlasu zpracováváme a uchováváme, učiňte tak prosím prostřednictvím tohoto formuláře.

O vymazání osobních dat můžete žádat v těchto případech:

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • subjekt údajů odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle článku 8 odst. 1 Obecného nařízení.

V případě, že prostřednictvím shora uvedeného formuláře není možné Vaši žádost vyřídit, obraťte se na nás prostřednictvím e-mailové adresy oou@economia.cz.

Abychom mohli identifikovat data, která s Vámi souvisí a pro ověření vaší identity, budeme potřebovat následující informace:

 • Kopii dokladu potvrzující vaši identitu, případně identitu subjektu, který zastupujete
 • Přesné informace o datech, které chcete smazat (např. IP adresu, e-mailovou adresu atd.)
 • Důvod, na jehož základě žádáte o vymazání osobních údajů

Vaši žádost posoudíme a ozveme se Vám, jak Vám s Vaší žádostí můžeme pomoci.